Rebi en temps real els darrers vídeos del CanalUIB

Contenido en el idioma por defecto

Sindicació de continguts per RSS

RSS és un format que permet subscriure-se d'una manera senzilla i gratuïta als continguts d'un lloc web. CanalUIB ofereix en format RSS tots els seus vídeos categoritzats (publicats en el darrer mes).

El seu funcionament és senzill, existeixen uns programes anomenats lectors o agregadors, que són els encarregats de llegir aquestes fonts RSS que contenen les actualitzacions. Gràcies a aquests agregadors, en un mateix lloc es rep tota la informació actualitzada dels llocs en els quals s'ha subscrit l'usuari, de manera que evita haver d'acudir a multitud de pàgines per obtenir aquesta informació. Alguns d'aquests programes són:

CanalUIB, incorpora aquesta tecnologia en la seva edició digital per facilitar al seu lector l'accés a l'actualització dels vídeos que li són d'interès.

Gràcies a la tecnologia RSS, podrà conèixer si s'han inclòs nous continguts al CanalUIB, sense necessitat d'entrar a la web.

Llistes de susbcripció disponibles