Divulgación de la investigación - Ciencia

Formació en tècniques de processament i anàlisi d'imatges com a suport en el diagnòstic de la sicklemia i els trastorns neurofisiològics associats

 La doctora Silena Herold i el senyor Pedro Marrero, de la Universitat d'Orient (Cuba), fan una estada a la Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador i Intel·ligència Artificial de la UIB en el marc d’un projecte finançat per l'OCDS i impartiran la conferència «Formació en tècniques de processament i anàlisi d'imatges com a suport en el diagnòstic de la sicklemia i els trastorns associats»

 

19/06/2015
Millora de la sostenibilitat de la producció agrària a l'altiplà bolivià: Eficiència en l'ús de l'aigua i dels nutrients

 Impartició del seminari: "Projecte de cooperació Millora de la sostenibilitat de la producció agrària a l’altiplà bolivià: Eficiència en l'ús de l'aigua i dels nutrients", a càrrec de l'enginyer Téofilo Serrano, de la Unidad Académica Campesina (UAC) de Tiahuanacu (Bolívia)

 

19/06/2015
RESPOSTES: Un robot autònom

El Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB treballa conjuntament amb la Universitat de Girona i la Universitat Jaume I de Castelló en un projecte anomenat RAUVI. Es tracta d’un robot subaquàtic autònom amb un braç mòbil destinat a la manipulació d’objectes que es troben al fons marí.

15/04/2011
RESPOSTES: Tècniques de conservació del sòl

L’investigador Joan Estrany ha estudiat que, a la conca del torrent de Na Borges, al llevant mallorquí, l’aplicació de tècniques tradicionals de conservació del sòl produeix una menor erosió i un millor drenatge de l’aigua en zones anegables.

10/04/2011
RESPOSTES: Imitar el cervell

El professor Claudio Mirasso treballa a l’IFISC amb làsers semi-conductors. Amb aquests sistemes, vol imitar les tasques que realitza el cervell. Acoplant diferents nodes de làser, se cerca un comportament similar a les xarxes neuronals.

10/04/2011

Total de registros: 37, Páginas: (2 / 8)