UIB Campus Digital - Video tutoriales

Servei de Biblioteca i Documentació. Les guies temàtiques

Aprèn a fer ús de les guies temàtiques de la biblioteca. 

18/09/2018
Consulta i revisions de notes de la PBAU i obtenció de paperetes

 Guia per consultar les notes de la PBAU, sol·licitar les revisions de notes i obtenir els documents de resultats PBAU i resum per a preinscripció amb codi de verificació electrònica (CVE)

 

08/06/2018

Total de registros: 31, Páginas: (2 / 7)